Het dagelijks bestuur van TC Capelle wordt gevormd door vrijwilligers die maandelijks vergaderen. Voor contact met het bestuur, zend je een e-mail aan de secretaris.

De bestuursleden van TC Capelle zijn:

Kor van der Meer heeft tijdens de  ALV in maart 2016 de taken van George Spiekerman overgenomen.

Kor is algemeen lid. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers, het bar-kernteam, zorgt hij ervoor dat de kantine op gewenste tijden bezet is en dat tennissers, begeleiders en andere bezoekers op een gezellige manier bediend worden.

Ruud Gruson

Voorzitter

Ruud Gruson is op 30 maart 2017 benoemd tot voorzitter van de vereniging.

Ruud is voorzitter van het bestuur en vertegenwoordigt de club bij externe partijen zoals de gemeente.  Hij is een verenigingsman in hart en nieren en levert met tomeloze energie zijn bijdrage om TC Capelle die gezellige club te houden waar zij om bekend staat.

Samen met de secretaris en penningmeester vormt hij het dagelijks bestuur.

Menno van Duin is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2017 benoemd tot secretaris van de vereniging.

Menno houdt zich primair bezig met alle administratieve zaken binnen onze club. Hij zorgt voor de verslaglegging van de vereniging en houdt de opvolging van de acties in de gaten.

Samen met de voorzitter en penningmeester vormt hij het dagelijks bestuur.

 

 

Bas Moerman

Penningmstr

Bas Moerman is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 maart 2017 benoemd tot penningmeester.

“TC Capelle is een drukke bruisende vereniging. Naast de inkomsten uit contributie, de verhuur van banen in de overkapping in het winterseizoen en de exploitatie van de horeca zijn sponsorinkomsten onontbeerlijk voor een gezonde exploitatie van onze club.  Ik houd mij dan ook graag bezig met werven van sponsoren en het beheren van de lopende sponsorcontracten.”

Hans van Leeuwen is op 30 maart 2017 aan het bestuur toegevoegd.

Hij is bestuurslid technische zaken en zal in die hoedanigheid over het park en het clubgebouw van onze verenging gaan.

Gepke Jonker

Evenementen

Gepke Jonker is in maart 2015 toegetreden tot het bestuur.

Gepke is algemeen lid. Samen met de evenementencommissie is zij verantwoordelijk voor clubfeesten, planning van festiviteiten rond toernooien en alles waar gezelligheid bij komt kijken. Daarnaast maakt Gepke deel uit van de commissie Lief & Leed die in 2017 in het leven is geroepen.

 

Joanna Uiterwijk is in oktober 2015 toegetreden tot het bestuur van TC Capelle.

Joanna is algemeen lid. Zij levert haar bijdrage aan onder meer de jeugdcommissie en doet vooral de communicatie over jeugdzaken binnen de vereniging.

My Skills