Ter ondersteuning van het bestuur zijn er op TC Capelle een aantal commissies actief. Allen rapporteren zij aan het bestuur. Hieronder zie je de diverse commissies met hun contactpersonen, wanneer je doorklikt vind je een overzicht van de verantwoordelijkheden van de commissies en de overige commissieleden.

Gepke Jonker

Geen vereniging is compleet zonder een evenementencommissie. De evenementencommissie organiseert onder meer spectaculaire feesten van TC Capelle, het dames High Tea toernooi, het openingstoernooi en de andere senioren evenementen op ons park. Daarnaast assisteert zij waar nodig de bar- en toernooicommissies, alsmede de jeugdcommissie in het organiseren van evenementen.

De agenda staat al redelijk vol maar voor ideeën staan de commissie altijd open! Heb jij een idee voor een evenement of een vraag aan de evenementencommissie mail hen dan via evenementen@tccapelle.nl

De evenementencommissie bestaat uit een enthousiast team van vrijwilligers:

 

Gepke Jonker (voorzitter, organisatie en bestuurslid)
Lorette Fijneman
Jessica Jonker
Anne Straatman
Benno van Brakel
Jennifer Scholten
Dario Pons

Gerhard Wisgerhof

De redactie is verantwoordelijk voor communicatie van de vereniging naar alle leden. Denk hierbij aan maandelijkse nieuwsbrieven, berichten op de website, via Facebook, Twitter de schermen in het clubhuis. Daarnaast verzamelt de redactie nieuws van, door en over clubleden. Heb je nieuws waar jij de andere leden van op de hoogte wilt stellen, stuur dan een mail naar redactie@tccapelle.nl

De redactie bestaat uit:

  • Gerhard Wisgerhof
  • Eric Oosterom
  • Rick Kieboom
  • Ron Putting

De mannen van de Groen Oranje Ploeg (GOP) zorgen ervoor dat ons park er altijd keurig bij ligt. Zoals de naam al doet vermoeden houden zij zich bezig met het onderhouden van de banen en het omliggende groen. Voor velen zijn zij wellicht onzichtbaar maar van hun werk genieten wij allen dagelijks.

Coördinatie van de Groen Oranje Ploeg is in handen van Hans van Leeuwen.

Onze “Goppers” zijn:

Joanna Uiterwijk

Onze vereniging wil ook de jeugd motiveren om op een leuke en uitdagende manier, sportief bezig te zijn. TC Capelle organiseert hiervoor regelmatig activiteiten zoals ouder/kind-toernooi, het oliebollentoernooi en andere jeugdtoernooien. De jeugdcommissie is opgericht om de tennissende jeugd binnen TC Capelle goed te begeleiden.

Deze commissie wordt gevormd door:

Anouk Faassen | Nancy Kloet | Sybren van der Zwart | Sander Rupke | Joanna Uiterwijk |

De commissie zet zich in om als vereniging, op verschillende manieren, de jeugd wegwijs te maken in deze mooie sport.

Tennis is een uitdagend allround spel. Tactiek, techniek, conditie, spanning en plezier, alles komt erbij kijken.

Wil jij ook een rol in de jeugdcommissie of anderzijds bijdragen aan de jeugd bij TC Capelle? Zend jouw mail naar jeugd@tccapelle.nl

Sybren van der Zwart

De toernooicommissie van het TC Capelle Open verzorgt ieder jaar het open toernooi van TC Capelle. Hoofdtaak van de commissie is het voeren van de wedstrijdleiding tijdens het toernooi.

De toernooicommissie van het TC Capelle Open bestaat in 2018 uit:

Annemarie van Toen, Katinka Aalders, Wendy van der Zwart, Edwin Jonker, Henk Schwartz, Jan van Arkel, Ruerd Wiersma, Kevin de Kwant, Remco Nap en Sybren van der Zwart.

Voor meer informatie klik hier.

Kor van der Meer

TC Capelle beschikt over een prachtige bar, het hart van de vereniging. De barcommissie zorgt er voor dat onze leden en gasten gebruik kunnen maken van wat onze vereniging te bieden heeft aan diverse natjes en droogjes.

14 kernteamleden zorgen voor een juiste invulling en begeleiding van de vrijwilligersdiensten die worden verricht door onze leden. De barcommissie is bereikbaar via bar@tccapelle.nl

KERNTEAM
Kor van der Meer Rob Tent
Ger van Laak Suzan Laurens
Corrie Batist Jannie Versnel
Ger Batist Hennie van der Lee
Ria van Negelen Ineke Mensing
Carolyn Jacobs Cora Dentro
Joke Groothuizen Joris Elenbaas
 Nico Berghuis  Dick Polhuis
Marga van Driel Nora Verkaik
Hans van Leeuwen

TC Capelle beschikt over een prachtige moderne accommodatie. Om de accommodatie er ook de komende jaren als nieuw bij te laten staan is structureel onderhoud noodzakelijk. Ook zijn er altijd wel wenselijke aanpassingen, verbeteringen of uitbreidingen aan de accommodatie.

Werkzaamheden als het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplan, het uitzetten van werkzaamheden bij de groen oranje ploeg of juist bij een externe specialist, het onderhouden van contact met de Gemeente Capelle aan den IJssel en Sportief Capelle vallen in de portefeuille van bestuurslid Hans van Leeuwen. Hij ziet erop toe dat de vele taken bij juiste personen liggen en worden opgepakt.

De commissie Lief & Leed houdt het wel en wee in de gaten van de clubleden. Heb je te kampen met een ernstige blessure waardoor je langdurig uitgeschakeld bent, dan stuurt de commissie je een bloemetje. Ook als je te maken krijgt met persoonlijk leed  weet de commissie je een hart onder de riem te steken met een persoonlijke boodschap. De commissie bestaat uit Katinka Aalders, Frank Coomans en Gepke Jonker. Ook andere clubleden kunnen de commissie tippen als zij vinden dat een ander clublid om wat voor reden dan ook een bloemetje verdiend.

 

Erik Terpelle

Op ons prachtige park kunnen onze leden het hele jaar door tennissen.  Van 1 april t/m 30 september op alle 14 banen. Daarvan zijn er 6 overkapt.  Van 1 oktober t/m 31 maart op de buitenbanen, mits het niet sneeuwt, vriest of dooit.

In de wintermaanden worden de  overkapte banen verhuurd. Je hoeft geen lid te zijn.  In de zomermaanden verhuren we beperkt buitenbanen aan niet-leden.

Op onze vernieuwde website vindt u alle informatie over het huren van banen.

Aanmeldingen, vragen over beschikbaarheid of alles wat te maken heeft met de baanverhuur verloopt via de commissie baanverhuur, welke wordt ingevuld door Erik Terpelle.  U kunt haar mailen via baanhuur@tccapelle.nl.

Henk Schwartz

Ondanks de jonge leeftijd van TC Capelle kunnen we zeggen dat de clubkampioenschappen en de daarbij horende mosselavond al tot de tradities behoren. Het team achter deze beregezellige week bestaat uit de families Schwartz, Boevé, Den Haan, Lindeman, Van den Berg en Gommers.

Voor meer informatie klik hier.

 

Arno Fijneman

TC Capelle telt veel actieve tennissers die zowel in het voorjaar als in de herfst competitie spelen. Ruim 30 procent van het aantal leden van TC Capelle speelt in een van de competities. Om alles in goede banen te leiden zijn competitieleiders onontbeerlijk. De competitieleiders spelen de aanvragen van leden om competitie te spelen door naar de KNLTB. Uiteraard moeten de competitieleiders in de gaten houden dat er voldoende banen beschikbaar zijn om alle teams op de door te spelers gewenste dag te kunnen laten spelen. Daarbij hanteren ze de volgorde waarop de inschrijving bij hen binnen zijn. Het is dus zaak om zodra de inschrijfformulieren zijn verstuurd, zo snel mogelijk deze ingevuld retour te zenden naar de competitieleiders.

De competitieleiders zijn:

dinsdagochtend- en zaterdagcompetitie Annemarie van Toen
donderdagochtend- en jeugdcompetitie Peter van Oosten
zaterdagcompetitie Arno Fijneman
vrijdagavond- , zondag en jeugdcompetitie Oliver Geene

 

 

Roel Okhuijsen

In de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen presenteert het bestuur van TC Capelle zijn financiële verslagen over het afgelopen jaar. Dat betekent veel werk aan de winkel voor de kascommissie, omdat deze commissie de jaarlijkse financiële verantwoording controleert. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

De kas commissie heeft dus zeer verantwoordelijke taken. Het is daarom van groot belang dat de commissie deskundig genoeg is om een goede controle uit te voeren. De kascommissie van TC Capelle bestaat uit Roel Okhuijsen en Marco de Vries.

Patrick van Gammeren

Bij TC Capelle wordt er op een aantal vaste tijden in de week “gelabeld”. Labellen houdt in dat men zich op basis van vrije inloop meldt bij de organisatie en zijn / haar KNLTB-pas inlevert. Uit alle passen worden dubbelteams gevormd, waarbij er getracht wordt voor iedereen een gelijke partij te organiseren. Deze vorm van tennissen is op onze vereniging erg populair.

Patick van Gammeren is verantwoordelijk voor de woensdagavond- en winterlabel, hij regelt dit iedere week samen met Lisette Sedoc

Janny Versnel regelt de labelochtenden op maandag en donderdag

voor al uw vragen over de verschillende “labels” mail je naar label@tccapelle.nl

Katinka Aalders

Nieuwe leden ontvangen via de ledenadministratie alle benodigde informatie om zich snel thuis te voelen bij onze vereniging. Praktische zaken over het verkrijgen van de ledenpas of aanvraag van een nieuwe pas bij verlies, worden allen opgepakt door onze ledenadministratie. Katinka Aalders, verantwoordelijk voor de ledenadministratie, is bereikbaar via ledenadministratie@tccapelle.nl.

Henk den Boer

TC Capelle vindt het belangrijk dat iedereen, die dat wil, van de tennissport kan genieten. Binnen de vereniging van TC Capelle mogen wij ons gelukkig prijzen met een grote groep gemotiveerde vrijwilligers en de club is continue in ontwikkeling. Wij streven dan ook om een actieve, sportieve vereniging te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond.
Met een kleine duizend leden kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt; met een probleem kampt waarmee hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. In zo’n geval kun je terecht bij onze vertrouwenscommissie voor een luisterend oor, ondersteuning en advies.

Onze vertrouwenscommissie bestaat uit twee personen; Adrie van Soldt en Henk den Boer. Om de drempel zo laag mogelijk te maken hebben wij als vertrouwenscommissie besloten om een rechtstreeks emailadres te hanteren. Dit adres luidt: vertrouwenscommissie@tccapelle.nl

My Skills