Park- en baanonderhoud

Hans van Leeuwen is binnen onze vereniging aangesteld als bestuurslid technische zaken. Hij wil graag uit de doeken doen hoe het parkonderhoud is geregeld. Hans: “Allereerst is het van belang duidelijk te maken dat het park van de gemeente is. Dat wil zeggen, de gemeente is primair verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Echter bij aanleg is een contractafspraak gemaakt dat de vereniging een deel van het “dagelijks” onderhoud overneemt en daardoor minder onderhoudskosten betaalt aan de gemeente.”

De gemeente heeft een instantie voor het (groter) onderhoud van alle sportaccommodaties binnen Capelle in het leven geroepen: “Sportief Capelle”. Die krijgen op basis van een meerjarenonderhoudsplan het budget.

Hans: “De hal daarentegen is ons eigendom, evenals meubilair, bar/keuken, en dergelijke. Daar zijn wij dus zelf geheel verantwoordelijk voor. De banen (en hekken) in de hal zijn echter weer van de gemeente. Logisch, als er geen hal zou zijn, liggen daar gewoon 6 stuks buitenbanen, gelijk alle anderen. En voor alle duidelijkheid: het clubgebouw is weer van de gemeente.”

Het meest gevoelige onderwerp zijn de banen. Hans: “We spelen op smashcourt van een bepaald type. Dit is een soort kunstgras. In vergelijking tot gravel hebben we op onze banen iets minder balstuit en is het wat trager dan hardcourt of tapijt. Toch varieert de balstuit soms. Dat heeft te maken met hoeveelheid zand, de lijnen (afwijkend materiaal) of een verzakking onder de mat. Ook het weer (nat/droog, koud/warm) speelt een rol. Door consequent en goed te vegen of slepen voorkom je al veel ongelijkheid. Lijnen blijven natuurlijk een punt, echter als de hoogteverschillen tussen baan en lijn beperkt is, zijn de verschillen in stuit ook beperkt. Verzakkingen komen voor en soms als het ernstig is, wordt er plaatselijk materiaal onder de mat aangevuld of een gehele baan aangepakt (ooit met baan 3 gebeurd).”

 

Vegen of slepen van de banen.

Het beste is om in de langsrichting te slepen, dat wil zeggen in parallelle banen aansluitend van net naar achterhek en terug, etc.! Cirkels lopen of anders zorgt voor slechtere verspreiding van het zand. Kortom: aan de leden om dit te doen, na iedere speelbeurt!

De GOP-ploeg en de mensen die Sportief inhuurt zorgen voor voldoende zand (er moet jaarlijks honderden kilo’s zand bij). Daar ligt overigens een uitdaging: wat is voldoende? Hier maken we gebruik van een externe door de gemeente ingehuurde deskundige. Maar het blijft mensenwerk!

Werking van deuren

Zoals jullie hebben gemerkt zijn we voorzien van hypermoderne elektronische toegangssystemen en dito alarmering. Echter, hier zit ook een vorm van kwetsbaarheid of hufterproefheid in. Graag hier dus gepast mee omgaan en indien onbekend, vraag het even aan een kernteamlid (achter de bar) of bestuurslid hoe het zit. Trouwens, de nooddeuren van de hal zijn nooddeuren! Ze worden nu gebruikt om te ventileren of gewoon om even een sigaretje te gaan roken. Deze deuren zijn helaas vrij kwetsbaar, niet geschikt voor dagelijks gebruik en zeker niet om in weer en wind open te zetten met wat stoelen of een betonnen blok ervoor!. Graag jullie aandacht om het aantal reparaties van deze deuren beperkt te houden.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaand artikel nog vragen hebben, dan kan je natuurlijk altijd Hans van Leeuwen benaderen.