Verslag Algemene Ledenvergadering

Het formele verslag van de Algemene Ledenvergadering die op 22 maart in ons mooie clubhuis werd gehouden zal nog komen. Maar voor alle leden van TC Capelle is het goed in enkele zinnen even iets te zeggen over deze avond – waar zo’n 50 leden aanwezig waren – te horen.

Het zal niet veel zijn voorgekomen dat de ALV van zo’n korte duur was. Vergaderden we in het verleden wel tot een uur of elf; nu was om half tien al het moment dat de voorzitter de vergadering kon afsluiten en er over kon worden gegaan op de ‘de borrel’ achteraf.

Waarom was deze vergadering nu zo kort? Ik heb het niemand expliciet gevraagd, maar ik denk dat er wel een aantal redenen zijn. Verreweg de belangrijkste was natuurlijk dat er weinig bijzonderheden op de agenda stonden en ook momenteel weinig echt bijzonders speelt. De vereniging loopt op vele gebieden gewoon goed. Het ledental is behoorlijk goed (zeker in vergelijking met de terugloop bij de meeste tennisverenigingen) hoewel daar nog wel iets bij zou mogen (50 leden erbij, maar mag zelfs nog meer!). Financieel gaat het gewoon erg goed. Opnieuw hebben we extra kunnen aflossen op de schuld bij de gemeente in verband met de overkapping van de hal. Sportief is de vereniging geen topclub maar dat is ook niet de primaire doelstelling. Wel doen velen met plezier mee aan toernooien en de competities! Gezellig is het vooral en velen voelen zich gewoon op hun gemak. Er is gelukkig niet zo veel om ons druk of zorgen over te maken. Daarnaast had het bestuur voorafgaand aan de vergadering al veel voorbereid en kon eenieder op vele punten al zien wat er speelt en wat er gedaan is met eerdere vragen en actiepunten. Kortom: het loopt allemaal, vooral dankzij de leden, tientallen vrijwilligers en het bestuur zelf, gewoon goed.

Twee onderwerpen kwamen er naast een zorgvuldige en goede toelichting van onze penningmeester Bas Moerman op de financiële cijfers ter sprake. Er werd door voorzitter Ruud Gruson wat verteld over de al langer slepende juridische strijd met het bedrijf dat indertijd de vloerverwarming in de hal had aangelegd. In een komende nieuwsbrief zullen we jullie hierover verder informeren. Ten slotte werd er iets verteld over het voornemen om mogelijk padelbanen op het park aan te leggen. Aangezien dat nog wel even zal duren, komen we daar graag ook in een komende nieuwsbrief op terug.

Menno van Duin, secretaris