Kascontrole

In de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen presenteert het bestuur van TC Capelle zijn financiële verslagen over het afgelopen jaar. Dat betekent veel werk aan de winkel voor de kascontrolecommissie, omdat deze commissie de jaarlijkse financiële verantwoording controleert. De commissie onderzoekt de boekhouding, de balans en de verlies- en winstrekening en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

De kascontrolecommissie heeft dus zeer verantwoordelijke taken. Het is daarom van groot belang dat de leden van commissie deskundig genoeg zijn om een goede financiële controle uit te kunnen voeren. De kascontrolecommissie van TC Capelle bestaat uit Marco de Vries en Hanke Boom.