Padel: de stand van zaken

Natuurlijk begrijpen wij dat de leden erg nieuwsgierig zijn naar de stand van zaken voor wat betreft de padelbanen. De afgelopen maanden zijn wij tegen nogal wat uitdagingen opgelopen. Eerst moest er een keuze worden gemaakt tussen de offertes. Uiteindelijk zijn wij uitgekomen op een tweetal voorkeursleveranciers. Wel bleek dat ervaringen van partijen nog beperkt zijn, zeker met slappe bodem (een vakterm voor veenachtige, slecht draagkrachtige ondergrond). Dat vereiste daarom een nadere uitwerking. Natuurlijk willen we over enkele jaren geen verzakte banen of kooiconstructie. Daarom zijn wij ook bij andere verenigingen die ook slappe ondergrond hebben gaan informeren naar hun ervaringen. Er zijn twee opties: een fundering op palen en een fundering op piepschuim (EPS). Deze opties zijn naast elkaar gezet en met behulp van een geotechnisch adviseur is een en ander vervolgens verder uitgewerkt. Ook de bodem zelf leidde tot vertraging. Er blijken tegenwoordig veel bijzondere stofjes in de bodem te kunnen zitten. Dat moest allemaal op basis van de huidige milieuwetgeving worden uitgezocht. Gelukkig viel, na onderzoek, dat bij ons mee. Maar het kostte weer extra tijd en geld.

Inmiddels zijn we in finale onderhandeling met het tweetal voorkeursleveranciers en hopen er binnen twee weken uit te zijn. Dan gaat de fase van contracteren, ontwerpen (detailontwerp voor de fundering) en het aanvragen e.v. van de omgevingsvergunningprocedure in. We verwachten – maar dan moet het nog best meezitten – in het voorjaar van 2020 aan het bouwen te zijn. Dat betekent dat de padelcommissie zich warm kan gaan draaien! Immers, als de banen er zijn moet er ook wel een plan zijn, hoe ermee om te gaan en welke activiteiten er (bijvoorbeeld bij de opening) worden gewenst.

Overigens is er een reƫle kans dat wij weer bij de leden terug zullen moeten komen omdat de totale kosten waarschijnlijk hoger gaan uitpakken dan eerder door de ALV als maximum is vastgelegd. De prijzen van padelbanen maar vooral ook de kosten voor de funderingen zijn de laatste jaren enorm gestegen. Zeker willen wij Perry van Oosten en Theo Feenstra bedanken voor hun inhoudelijke en enthousiaste inbreng tot nog toe. Zij helpen met name Hans van Leeuwen (de grote trekker van het project) om de goede keuzes te maken.

Bestuur TC Capelle