Ventilatie en Verwarming Overkapping

Van diverse kanten zijn er vragen van leden en huurders over de ventilatie en verwarming in de overkapping gesteld. Hieronder een (technische) uiteenzetting:

Het NOC/NSF heeft een protocol uitgevaardigd voor het ventileren van/in sportaccommodaties en het RIVM (d.d. 21 augustus) heeft richtlijnen hiervoor gegeven. Uit beide valt op te maken dat het vooralsnog niet nodig is af te wijken van de huidige eisen van ventileren conform het Bouwbesluit.

De overkapping is een unieke “tent-constructie” (feitelijk ontwikkeld voor events/tijdelijke situaties). Echter de overkapping heeft een bouwvergunning en er is indertijd (een kleine 10 jaar geleden) volop gerekend naar de ventilatie-eisen omdat een bouwvergunning vereist was. Onze 4 ventilatoren die in de nok zitten, hebben een ruim voldoende capaciteit (80.000 m3/u op maximum vermogen) om aan de eisen in dit Bouwbesluit te voldoen. Tevens is de overkapping niet geheel (100%) gesloten. Er zijn behoorlijk wat naden en kieren bij overgangen van de zeildoeken aanwezig. Hier valt echter niet mee te rekenen wat de invloed daarvan is, maar bij het ventileren helpt het wel!

Lastiger nog is het risico van aerosolverspreiding door de recirculatie van lucht via onze verwarming. Hier is zoals bekend volop discussie over omdat er nog geen sluitend bewijs voor is, maar de NOC/NSF adviseert recirculatie te vermijden om ieder risico uit te sluiten. Onze luchtverwarming is een systeem wat lucht uit de overkapping aanzuigt en na verwarming uitblaast (recirculatie).

Wij hebben advies gevraag en daaruit komt het volgende (uit een artikel van een Duits vakblad):

Kan men luchtcirculatiesystemen voor de klimaatregeling blijven gebruiken?
Luchtcirculatiesystemen zoals luchtverhitters, fan coils, plafondcassettes of vloerverwarmingen kunnen nog steeds worden gebruikt. Deze systemen zorgen voor een geringe luchtcirculatie, zodat virussen zich net zo kunnen ophopen en sterven zoals dat bij een uitgeschakelde installatie het geval zou zijn. Ze transporteren de lucht ook niet over grote afstanden en vooral niet van de ene ruimte naar de andere (of van het ene halgedeelte naar het andere). Deze systemen kunnen daarom zonder gevaar worden gebruikt.
Volgens het Fachverband Gebäude-Klima e.V. zijn luchtcirculatieapparaten zoals ventilatorconvectors resp. secundaire luchtapparaten etc. „uitsluitend in de betreffende gebruiksunit effectief. Ze transporteren de lucht niet naar andere gebruiksunits en zijn daarom niet-kritisch.“ (Bron: Betrieb Raumlufttechnischer Anlagen unter den Randbedingungen der aktuellen Covid-19-Pandemie 24.04.2020, versie 2)

De kachelunits zijn in de overkapping tussen de speelvelden geplaatst. De lucht wordt laag aangezogen en op ongeveer 2,50 m horizontaal uitgeblazen. Hierdoor is mens-op-mens transmissie van aerosolen nagenoeg uitgesloten.
Dit is een aspect wat in de gevonden informatie voorkomt en waardoor zo’n installatie als niet-kritisch wordt bestempeld.

Alles overziend heeft het bestuur voorlopig het volgende besloten (tot er meer inzicht komt in de omvang van dit risico):

  • We gaan de zeilen aan de kopse kanten van de overkapping later sluiten (ergens in november mede afhankelijk van weersomstandigheden) en wellicht eerder ophalen in voorjaar.
  • We gaan nadat de zeilen gesloten zijn een (dagelijks) ventilatieregiem instellen waarbij we tijdens het gebruik voldoen aan de ventilatie eisen van het Bouwbesluit.
  • De verwarming blijft nadat de zeilen gesloten zijn gewoon in functie. In combinatie met de ventilatie (je kan het niet ventileren en verwarmen tegelijkertijd) kan het soms wat minder warm zijn dan verwacht in de overkapping.

Hans van Leeuwen