Juniorentennis

Jeugdtennis is een essentieel onderdeel voor onze vereniging, nu en in de toekomst. Het is ook een uiting van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de club. Om jeugdtennis te kunnen laten concurreren met voetbal en hockey moet er aanzienlijk in geïnvesteerd worden, ook financieel. Momenteel telt TC Capelle rond de 180 jeugdleden, rond de 20% van het totale ledenaantal. Begin 2016 is een jeugdbeleidsplan geformuleerd en gepresenteerd. De komende jaren dient dit plan als leidraad bij de ontwikkeling van de jeugd van TC Capelle.

De tennisscholen, en opleiding en specialisatie van vrijwilligers – met name ook de ouders/verzorgers –  spelen bij het realiseren van welk eender doel voor de jeugd een hele belangrijke rol. Gecoördineerd door de jeugdcommissie zetten alle betrokkenen zich voor 100% in. Met deze mooie sport als bindende factor dragen die vele handen gezamenlijk bij aan sociale en sportieve ontwikkeling van de tennissende jeugd

G – tennis
Evenals jeugdtennis is ook “G-tennis” een uiting van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vereniging. Een vereniging als TC Capelle moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Er zijn misschien een paar toppers, goede wedstrijdspelers, aanstormende talenten en ook vooral veel recreanten die voor hun plezier en ontspanning een balletje slaan. Daar horen ook mensen met een beperking bij. Binnen TC Capelle hebben we al G-tennis, maar het is wenselijk dat er meer aandacht aan wordt besteed.

Voor vragen of opmerkingen over de jeugd, mail naar jeugd@tccapelle.nl