Baan reglement

Afhangsysteem

 1. Ieder lid is verplicht het afhangsysteem te gebruiken met zijn/haar eigen geldige KNLTB-pas.
 2. Afgehangen kan worden voor een speeltijd van 45 minuten bij 3-4 personen per baan en van 30 minuten bij 2 personen per baan voor het enkelspel.
 3. Indien er vrije banen zijn dient men eerst op een vrije baan af te hangen. Pas als alle banen bezet zijn, mag men op een bezette baan afhangen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenbanen. D.w.z. men kiest de eerste vrije baan buiten of de eerste vrije baan binnen. Afhankelijk van waar men verkiest te spelen.
 4. Afhangen dient persoonlijk te geschieden, men dient op het park aanwezig te zijn. Men wordt van de baan gehaald indien men op een KNLTB pas van een ander afhangt/speelt.
 5. Alle spelers, zowel junioren als senioren mogen, eenmaal spelend, op welke baan dan ook, hun speeltijd altijd uitspelen, tenzij de baan nodig is voor competitie, toernooi, les of onderhoud of overige clubactiviteiten.

Beschikbare banen

 1. Tot 19:00 uur hebben juniorleden dezelfde rechten als de seniorleden. Dit betekent dat zowel junioren als senioren op alle banen mogen spelen.
 2. Vanaf vrijdagavond na 19:00 uur en het gehele weekend hebben juniorleden (ouder dan 12 jaar) dezelfde rechten als de seniorleden. Dit betekent dat zowel junioren als senioren op alle banen mogen spelen.
 3. Tijdens de zomervakantie (regio Midden) hebben juniorleden, ouder dan 12 jaar, dezelfde rechten als seniorleden.
 4. Tijdens competitie, toernooien of clubactiviteiten is er een gewijzigde baanindeling (raadpleeg de website en recente nieuwsbrieven).

Gebruik van de banen

 1. Tijdens het spelen is geschikt tennisschoeisel en tenniskleding verplicht.
 2. Na het spelen is men verplicht de baan te slepen.
 3. Bij vorst en sneeuw mogen de banen niet worden gebruikt, c.q. moeten deze worden verlaten.
 4. Aanwijzingen van de GOP ploeg en/of Bar kernteam dienen strikt te worden opgevolgd.

Gebruik KNLTB-pas

Het is verboden gebruik te maken van de KNLTB-pas van een ander; bij constatering hiervan vervalt onmiddellijk het afgehangen speelrecht van alle op de desbetreffende baan aanwezige personen.

Verlies van de KNLTB-pas

Verlies van het KNLTB-pas moet onmiddellijk worden gemeld aan de ledenadministratie. Voor een nieuw pasje moet € 5,– worden betaald.

Introducees

Introduceren van niet-leden:

 • niet-leden mogen maximaal 5 dagdelen per seizoen geïntroduceerd worden;
 • het introducé-tarief dient vooraf bij de bar te worden afgerekend. Actuele prijzen opvraagbaar aan de bar;
 • de introducé ontvangt van een barmedewerker een pasje waarmee men kan afgehangen;
 • introduceren kan alleen als de bar open is en als er voldoende baanruimte beschikbaar is, dit ter beoordeling van het bar-kernteam-lid;
 • introduceren kan niet tijdens piekuren, competitiedagen, toernooidagen en overige evenementen

Piekuren

Vastgestelde piekuren zijn van maandag tot en met donderdag van 19:00 uur tot 23:00 uur. Uitzondering hierop zijn de doordeweekse dagen tijdens de zomervakantie.

Bij niet-naleving van dit baanreglement kan het bestuur maatregelen nemen op basis van haar bevoegdheden.

Voor vragen of opmerkingen aangaande bovenstaande bepalingen, kan men zich wenden tot het bestuur via voorzitter@tccapelle.nl.