Uitslag Padel-enquête

Ruim 160 leden vulden de recente enquête over padel in. Het merendeel van deze groep speelt regelmatig of af en toe al padel bij ons (samen 65%). Zo’n 10% geeft aan niet te spelen maar het wel(eens) te willen doen. De enquête ondersteunt de gedachte van de padelcommissie dat we meer moeten gaan doen met padel. Er is een flinke belangstelling in clinics (19%) om een interne competitie te spelen (25%) of mee te doen aan een gezelligheidstoernooi (28%). Er blijkt onder de respondenten wel wat belangstelling te zijn in padelles (42% al dan niet op de donderdag). Zo’n dertig procent van de respondenten heeft belangstelling om deel te nemen aan de (door de KNLTB) georganiseerde competitie.

Hoewel het aantal respondenten niet zo heel groot is, halen we er als padelcommissie toch wel een paar zaken uit. Samenvattend: er is forse interesse in clinics, interne competitie en gezelligheidstoernooien; ook is er een groep die wel competitie wil gaan spelen; voor het lessen zijn de donderdag en eventueel de zaterdag wel geschikt. Mogelijk is een andere doordeweekse avond voor een aantal leden aantrekkelijker.

Concreet betekent dit voor ons als padelcommissie:

  • In het voorjaar starten wij – wanneer dat weer kan – met verschillende padelactiviteiten (waarschijnlijk op dinsdagavonden een uur instuif; kleine toernooitjes e.d.).
  • We gaan de competitie stevig van de grond te tillen. Daarom nogmaals de oproep om je op te geven voor de padelcompetitie. Dat kan zowel als team als individueel! Opgeven kan je hier.