Resultaat Enquête

Eind december heeft het bestuur een enquête gehouden onder de leden met een aantal vragen. In totaal hebben hier uiteindelijk 370 leden op gereageerd. De uitslag is als volgt:

1. Vind je dat TC Capelle helemaal rookvrij (dus ook niet op het terras e.d.) zou moeten worden?

 • Eens   51%
 • Oneens   35%
 • Geen mening   13%

2. Als we roken blijven toestaan, dan zouden we een andere locatie op het terras willen inrichten (verder weg bij de voordeur).

 • Eens   78%
 • Oneens   13%
 • Geen mening   10%

3. Moeten we de huidige leeftijd dat ouderen zijn vrijgesteld van een vrijwilligersdienst veranderen?

 • Nee, de huidige leeftijd van 70 jaar handhaven   60%
 • Ja, verhogen naar 72 jaar   10%
 • Ja, verhogen naar 75 jaar   13%
 • Geen mening   18%

4. Komend jaar komen er 2 padelbanen bij op ons park. Ben je van plan hier gebruik van te gaan maken?

 • Nee   21%
 • Misschien   26%
 • Ja, als ik het echt leuk ga vinden   16%
 • Ja, één of enkele keren per seizoen   10%
 • Ja, regelmatig   11%
 • Weet nog niet   15%

Op basis van deze uitslag heeft het bestuur besloten om het roken op het hele park te verbieden behalve in de speciale rokerszone die aan de rechterkant van het clubhuis komt.

De maximale leeftijd voor de vrijwilligersdiensten blijft voorlopig op 70 jaar staan.