Uitslag Padelenquête

Begin december heeft het bestuur een enquête gehouden onder de leden met een aantal vragen over padel. In totaal hebben hier zo’n 250 leden op gereageerd. De uitslag is als volgt:

1. Begin 2021 zullen de padelbanen worden opgeleverd. Kan je aangeven hoe jij je eigen belangstelling voor padel momenteel zou verwoorden?

 • ik ga niet padellen   16%
 • ik wil padel wel gaan uitproberen   41%
 • ik ga naast tennis ook regelmatig padellen   30%
 • ik ga met name padellen   6%
 • weet nog niet   7%

2. Er is door de vereniging de gelegenheid gegeven voor € 50,- een padelracket aan te schaffen. Heb je van deze mogelijkheid gebruik gemaakt?

 • ja   39%
 • nee, ik ga niet padellen   18%
 • nee, ik wil wel meedoen met de padelclinics en beslis daarna of padel iets voor mij is   43%

3. Mijn leeftijdscategorie is:

 •   6 t/m 10 jaar   0%
 • 11 t/m 15 jaar   1%
 • 16 t/m 20 jaar   2%
 • 21 t/m 30 jaar   11%
 • 31 t/m 40 jaar   13%
 • 41 t/m 50 jaar   16%
 • 51 t/m 60 jaar   26%
 • 61 t/m 70 jaar   22%
 • 71 jaar en ouder   9%

4. Waarschijnlijk zal vanaf begin februari gestart worden met gratis padelclinics. Ben je van plan deel te gaan nemen aan zo’n clinic?

 • ja   56%
 • nee   18%
 • misschien/weet ik nog niet   26%

5. Waarschijnlijk zal in maart gestart worden met padelles (een reeks van 8 lessen) voor groepen van 4 personen op een doordeweekse avond en op zaterdag. Ben je van plan hieraan deel te nemen (uiteraard op eigen kosten)?

 • ja   19%
 • nee   40%
 • misschien/weet ik nog niet   41%

6. Net als met tennis zal er door de vereniging straks met een beperkt aantal teams worden meegedaan met de landelijke padelcompetitie. Ben je van plan, c.q. zou je wel mee willen doen aan deze competitie?

 • ja   14%
 • nee   60%
 • misschien/weet ik nog niet   26%

7. Op de woensdagavond zal er waarschijnlijk ook op de padelbanen gelabeld worden. Denk je dat je hieraan wel eens zou willen meedoen?

 • ja   37%
 • nee   29%
 • misschien/weet ik nog niet   34%

Het bestuur en de padelcommissie zijn blij met de grote deelname aan de enquête en gaan met de uitkomsten aan de slag.