Nieuws over Padelbanen (Update)

Zoals iedereen heeft kunnen merken zijn we als vereniging wat serieuzer aan het worden over padel. Zo’n zeventig leden hebben kennisgemaakt met de sport in Rijswijk (clinic). Wij hebben er al eerder over gesproken, maar het kan geen kwaad nog even de voortgang rond dat thema kort te herhalen.

De vereniging heeft bij de gemeente Capelle in het kader van het nieuw opgezette ‘Denk en Doe Mee Fonds’ een aanvraag ingediend om mee te doen in de financiering van een tweetal padelbanen. Wij vragen het fonds om één baan te subsidiëren en zullen dan zelf de tweede baan – met instemming van de leden uiteraard! – voor onze rekening nemen. Kosten per baan maximaal zo’n 60.000 euro (incl. BTW). Medio maart hebben wij van de gemeente vernomen in aanmerking te komen voor een subsidie uit het fonds. Vervolgens zullen wij rap aan de slag willen. De aanvraag voor de banen zal ter goedkeuring moeten worden voorgelegd (i.v.m. omwonenden). Als alles mee zit zouden wij rond de zomervakantie moeten kunnen beschikken over twee banen.

Een en ander betekent dat bij de Algemene Ledenvergadering van 28 maart de leden is gevraagd in te stemmen met deze plannen.  Vanuit het bestuur zijn wij voorstander om geld te investeren in padel – mede omdat de financiële situatie van de vereniging op het ogenblik bijzonder goed is en een dergelijke investering ook toelaat. Ook het afgelopen jaar was financieel een meer dan uitstekend jaar, ongetwijfeld mede het gevolg van het nog steeds mooie ledenaantal, de gezelligheid, goede baromzet en inzet van vele vrijwilligers.

Menno van Duin, secretaris.