Nieuws over padelbanen!

Het is lang stil geweest op het padel-front. De vereniging heeft al meer dan een jaar de wens enkele padel-banen op het park aan te leggen maar er is toestemming en waarschijnlijk (mede)financiering vanuit de gemeente nodig. Een jaar geleden nam de gemeente Capelle het initiatief om een Denk en Doe Mee fonds ( https://www.denkendoemeefonds.nl/ op te richten om allerlei maatschappelijke initiatieven te kunnen ondersteunen. Er lag daarom al bijna een jaar vanuit TC Capelle een eerste voorstel voor een aanvraag voor subsidiëring, maar het fonds kwam maar niet rond.

Begin november is het fonds uiteindelijk definitief gestart en dat betekent dat wij als vereniging nu ook een aanvraag gaan indienen voor de ronde van 1 februari 2019. Concreet zullen wij aan het fonds vragen dat zij de helft van de investering van twee padelbanen (twee banen zullen zo’n 100.000 kosten en dus 50.000 aanvraag bij het fonds) voor hun rekening willen nemen. Medio maart horen wij dan of wij in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds.  Als wij een ja zouden krijgen zouden we dan al snel kunnen starten met de aanleg. Uiteraard zal een en ander in goede afstemming met Sportief Capelle moeten geschieden. Zij beheren immers het park. Wij zullen daarom goede afspraken met Sportief Capelle gaan maken zodat Sportief Capelle gewoon beheerder kan worden (groot onderhoud e.v.).

Natuurlijk zullen wij als vereniging ook iets terug willen doen aan de Capelse gemeenschap. Dat is een terechte voorwaarde van het fonds. Daarover zullen wij ook afspraken met Sportief Capelle maken maar een eerste idee is om twee keer per jaar Capellenaren de mogelijkheid te geven (gratis!)  kennis te laten maken met deze nieuwe tak van sport. Voor leden van de vereniging zullen de banen het gehele jaar beschikbaar zijn. Waarschijnlijk zal het ook wel mogelijk worden een losse baan te huren (in rustige tijden).

Tijdens de komende ALV zullen wij als bestuur met een voorstel komen om als ALV een principebesluit te laten nemen in te stemmen met de komst van een tweetal banen en een mogelijke financiële investering vanuit onze vereniging. Aangezien ervaringen op andere tennisparken (die padelbanen hebben aangelegd) laten zien dat padel bijdraagt aan ledenbehoud en soms zelfs extra leden trekt, denken wij dat deze investering goed te verantwoorden zal zijn. Daarmee kunnen wij ons park nog meer toekomstbestendig te maken. Daarnaast laat de financiële situatie van de vereniging een dergelijke investering ook wel toe.

Wordt vervolgd dus. Als de definitieve aanvraag is ingediend (eind januari) zal deze ook op de site komen.