Ventilatie & temperatuur

Er worden de laatste tijd nogal wat vragen gesteld over het beheer van het park, meer concreet: de ventilatie van de overkapping (mede in verband met corona); over de temperatuur van de kantine en enkele andere zaken. Onderstaand voor geïnteresseerden een beknopte update. Mochten er nog vragen zijn, stel ze mondeling of per mail.

Ventilatie overkapping
Voor wat betreft de overkapping volgen wij het Bouwbesluit. Uit alle (best uitgebreide) communicatie vanuit de overheid sinds het begin van de coronatijd blijkt duidelijk dat het CO2-gehalte een goede indicator is. CO2 wordt uitgeademd door de aanwezige mensen en als de concentratie te hoog wordt (richting de 1000 ppm), is dat een teken van slechte ventilatie. Inmiddels ventileren we dagelijks (iedere nacht een poosje) en meten we al enkele weken de CO2-concentratie. Hieruit blijkt dat de CO2-concentratie fluctueert tussen de 500 en 900 ppm. Dat gaat dus goed!

Temperatuur kantine
Circa twee 2 jaar geleden begonnen in de winter klachten te komen over de temperatuur in de kantine. Die klachten komen nu weer! Met behulp van Tom de Vette en Bert Gruijthuijsen en apparatuur en in overleg met Sportief Capelle hebben we indertijd het probleem onderzocht. Dat resulteerde in de conclusie dat tocht via de voordeur de belangrijkste oorzaak hiervan blijkt te zijn. Die deur gaat voortdurend open en dicht en stond soms op een kier. Een deurdranger is geplaatst om dat laatste te verhelpen maar dat vele open- en dichtdoen blijft. Tevens hebben we een forse standaard afzuigcapaciteit die is gebaseerd op een volle kantine en het in de hand houden van het CO2-niveau. Daar kunnen we weinig aan beperken. Voor het goed functioneren dienen ook alle raamroosters open staan!! Ook is het goed ventileren van de kantine één van de belangrijkste coronamaatregelen. Een simpele oplossing tegen de kou is om je trainingsjasje ook in de kantine aan te houden. Daarnaast overwegen we om bij erge kou in de komende winter de voordeur op slot te houden en als hoofdtoegang de loungedeur aan de zijkant te gaan gebruiken.

Rood zand op de binnenbanen
In juli van dit jaar zijn de binnenbanen vervangen. Dat heeft nogal wat commotie opgeleverd vanwege het onvoldoende inzakken van het zand in de matten. De GOP samen met Alexander Hellinga hebben inmiddels al het nodige aan overtollig zand verwijderd. En het gaat alweer een stuk beter. Mooi voordeel is wel dat door de nieuwe, niet waterdoorlatende, matten de ballen op dit moment niet zo rood meer worden.
Komend jaar, na het open jeugdtoernooi in juli, staan de buitenbanen op de nominatie om te worden vervangen!

Statiegeld plastic flesjes
Sinds enkele maanden verzamelen we de plastic statiegeldflesjes in speciaal daarvoor ingerichte oranje containers met een vrij duidelijk opdruk dat het alleen om statiegeld flesjes gaat. Enkele vrijwilligers ledigen deze containers en vinden er van alles en nog wat in en moeten dat weer scheiden en bij het restafval gooien. Ook worden bij het restafval statiegeld flesjes gevonden. Een dringend verzoek: heb respect voor deze vrijwilligers en het beleid om te scheiden. Gooi de plastic statiegeld flesjes in de goede bak! Wij hebben geconstateerd dat ongeveer 1/3 van alle verkochte plastic statiegeldflesjes wordt ingezameld. Dat moet echt beter kunnen!
De opbrengst van de ingeleverde plastic statiegeldflesjes maken we over aan een goed doel:
Plastic Soup Foundation. Je helpt dus actief mee aan een schoner milieu!

Hans van Leeuwen